Actief leren door spelen en bewegen

’t Laar is een open ruimte waar kinderen optimale kansen krijgen om al hun talenten te ontwikkelen.
Samen willen we eindeloos opnieuw beginnen met respect voor elkaar. We leren onze eigen grenzen accepteren met vallen en opstaan. Het naleven van regels en afspraken zorgt voor een goede sfeer en wederzijds vertrouwen.
Meer bewegen doet beter presteren! Daarom zetten we extra in op beweging zodat de schoolse vaardigheden vlotter kunnen aangeleerd worden.

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen